Dokumenty wymagane (przykładowe) dla przewozu gołębi za granicę Polski w 2020 r.

Odpowiedź GIS

Odpowiedź ze Straży Granicznej

Pismo_do_Pow._Insp._Sanit

zaświadczenie_o_przeszkoleniu

zaświadczenie_o_zatrudnieniu