Wyniki 2019 gołębi dorosłych zgłoszone do weryfikacji do Okręgu Wałbrzych, po weryfikacji i zatwierdzeniu wyników zamieszczone zostaną zatwierdzone wyniki.

Wyniki gołębi dorosłych 2019 zgłoszone do weryfikacji