KOMUNIKAT 04/2021

Zarządu Okręgu Wałbrzych

Organizacja lotów w terminie 28.04.2021-12.05.2021 może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

Oddziały Okręgu Wałbrzych,które w tym terminie zorganizują loty, zobowiazane są do dostarczenia wraz z listami konkursowymi zgody na piśmie właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Zorganizowanie lotów w w/wym terminie, bez zgody na pismie właściwych lekarzy weterynarii (KOMUNIKAT 03/2021), skutkować będzie unieważnieniem list konkursowych i wyciągnięciem sankcji dyscyplinarnych wobec organizatorów lotu za nieprzestrzeganie przepisów.