PROGRAM 38 WYSTAWY ORĘGOWEJ 2016 EW.doc

Aby odebierać i wysyłać wiadomości musisz skonfigurować swój program pocztowy lub skorzystać ze strony www.

Pamiętaj, że loginem (nazwą użytkownika) jest cały adres email, czyli:
*nazwa*@pzhgp.walbrzych.pl

Dane Twojego konta:

Login: *nazwa*@pzhgp.walbrzych.pl
Hasło: Takie jak podałeś podczas wypełniania formularza
Serwer poczty przychodzącej: pop3.pzhgp.walbrzych.pl 
lub
imap.pzhgp.walbrzych.pl 
zobacz czym różni się POP3 od IMAP »
Serwer poczty wychodzącej: smtp.pzhgp.walbrzych.pl

Zobacz jak skonfigurować programy pocztowe:

 MS Outlook  MS Outlook Express Mozilla Thunderbird

Możesz korzystać z poczty za pomocą strony WWW:

http://poczta.pzhgp.walbrzych.pl

Pamiętaj, że loginem (nazwą użytkownika) jest cały adres email, czyli:
*nazwa*@pzhgp.walbrzych.pl

logo pzhgp

REPOZYTORIUM PLIKÓW

PZHGP Okręgu Wałbrzych

Zasady korzystania z REPOZYTORIUM PLIKÓW

 1. Z repozytorium plików mogą korzystać wyłącznie upoważnione osoby, tj: 
  - członkowie Zarzadu Okręgu Wałbrzych,
  - członkowie Zarządów Oddziałów PZHGP,
  - Rachmistrzowie Oddziałów PZHGP zrzeszonych przy Okręgu.
 2. Dostęp do Repozytorium plików można uzyskać jedynie na podstawie przesłanego wniosku do Administratora IT Okręgu, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu "Regulaminu użytkowania Repozytorium plików" dostępnego w dziale "Regulaminy".
 3. Członkom Okręgu i członkom Zarządów Oddziałów wniosek potwierdza Zarząd Okregu.
  Natomiast Rachmistrzom wniosek potwierdzają Zarządy Oddziałów.
 4. Wnioski o założenie konta należy przesłać na adres korespondencyjny Okręgu (podany we wniosku).
 5. Osoby upoważnione - użytkownicy, którzy mają dostęp do Repozytorium plików ponoszą pełną odpowiedzialność za dane, oraz treści zawarte na swoim koncie.
 6. Użytkownik nie może wykorzystywać konta w sposób szkodliwy dla użytkowników kont Okręgu, lub innych użytkowników pod rygorem usunięcia konta.
 7. Użytkownik otrzymuje dostęp tylko do swojego konta czyli do katalogu danego Oddziału lub katalogów Oddziałów (tylko w przypadku Rachmistrzów).
 8. Użytkownik nie może korzystać z katalogów innych Użytkowników (Oddziałów).
 9. Użytkownicy mający dostęp do plików opublikowanych przez Okręg mogę jedynie je pobierać.
 10. Użytkownik Repozytorium plików ma pełny dostęp do swoich zasobów (katalogów/plików) danego Oddziału lub Oddziałów (w przypadku Rachmistrzów liczących dla kilku Oddziałów) - mogą je przesyłać na serwer lub edytować już wcześniej przesłane.
 11. UWAGA: W przypadku współdzielenia zasobów (w danym Oddziale), tj. dostęp do nich maja dwie lub więcej osoby, odpowiedzialność za zamieszczone dane spoczywa na nich wszystkich z taką samą konsekwencją.
 12. Upoważnione osoby przez Zarządu Okręgu mają dostęp do wszystkich zasobów (katalogów i plików) wszystkich Oddziałów z prawem tylko do odczyty i pobierania (nie mogą ich edytować ani usuwać).
 13. Użytkownicy w swoich katalogach mogą zamieszczać wyłącznie:
  listy konkursowe - jako pliki *.txt (oddziałowe, sekcyjne, połączonych oddziałów, rejonowe, okregowe), wygenerowane przez Rachmistrzów za pomocą aktualnego programu do obliczania list konkursowych dostarczonych przez Okręg (wraz z aktualizacjami obowiązującymi na dany rok - listy wyłącznie liczone na bazie 1:5)
  Listy konkursowe tworzone w programie do obliczeń jako pliki tekstowe muszą być utworzone na sterowniku STERDRUK.TXT (bez znaków sterujacych pod WORD'a) do pobrania w dziale DOWNLOAD/ROZNE.
  plany lotów - jako pliki: *.doc, *xls (MS Office, OpenOffice)  lub *.pdf (AdobeReader)
  harmonogramy - jako pliki *.doc, *xls (MS Office, OpenOffice) lub *.pdf (AdobeReader).
 14. Zabrania się użytkownikom zamieszczać na swoim koncie (w katalogach) innych plików niż wyżej wymienione.
 15. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z Instrukcją przesyłania plików do Repozytorium plików.
 16. Nazwa użytkownika i hasło dostępu do systemu Repozytorium plików jest takie samo jak do strony Okręgu.
 17. Nie przestrzeganie przez użytkownika powyższych zasad oraz "Regulaminu użytkowania Repozytorium plików" może skutkować zablokowaniem a nawet usunięciem konta użytkownika.

Instrukcja przesyłania plików na konto danego Oddziału

Konto danego Oddziału to nic innego jak fizyczny katalog lub katalogi na serwerze do których należy przesyłać pliki (listy konkursowe).

PODSTAWOWE INFORMACJE:

1. Listy konkursowe należy przesłać w terminie 14 dni po odbytym locie.

2. Należy przesyłać listy konkursowe ZWERYFIKOWANE, najlepiej (między 11 a 14 dniem po odbytym locie).


Wysyłać pliki na konto do swoich katalogów można na dwa sposoby:

Sposób 1

 1. Klikając odnośnik "wejdź do Repozytorium plików" widzimy do jakich katalogów mamy dostep. Są tu pokazane katalogi udostepnione przykładowo przez Okręg Kielce.
 2. Wybieramy odpowiedni katalog - ODDZIAŁ NR (numer Oddziału - widzimy do jakich Oddziałów mamy dostęp).
  W tym przypadku jest to Oddział 000 - Oddział Testowy
 3. Następnie wybieramy odpowiedni ROK.
 4. Wybieramy katalog GOŁĘBIE DOROSŁE lub MŁODE
 5. Na przykład wybraliśmy katalog GOŁĘBIE DOROSŁE. Jak widzimy poniżej w chwili obecnej nie mamy w nim żadnych plików.
 6. Aby wczytać plik (liste konkursową lub potwierdzenie wypuszczenia gołębie) należu kliknąć w napis "DODAJ PLIK" jak na powyższym zdjęciu.
  Wyświetli nam się poniższe okno o tytule: "Wyślij plik do repozytorium"

  Nie zalecam koszytania z widocznej pod tematem okna opcji "Dodaj ilość plików"
 7. Należy najpierw wybrać plik (z dysku twardego lub innego nośnika), klikając przy okienkuNowy plik w przycisk "Przeglądaj".
  Po wyborze pliku w okienku pojawi się ścieżka dostepu do wskazanego pliku z naszego dysku twardego.Plik z listą konkursową wybieramy bezpośrednio z katalogu programu do obliczeń danego oddziału z danego lotu (C:/GOLEBIE/NAZWA_ODDZIALU/LOT_NR/LKON_SO1.TXT):
  - plik "LKON_S0x.TXT" (dla list oddziałowych i sekcyjnych gołębi dorosłych - x to nr lotu)
  - plik "LKON_M0x.TXT" (dla list oddziałowych i sekcyjnych gołębi dorosłych - x to numer lotu)
  - plik "K_LKON_A.TXT" (dla list rejonowych lub okręgowych - przy czym pierwotne jego rozszerzenie to S01 - numer lotu, i należy go zmienić na TXT przed wysłaniem).Pliki potwierdzeń wypuszczenia gołębi przesyłamy jako pliki *.TXT (np.: POTW_S1.TXT, gdzie S w nazwie pliku oznacza gołębie dorosłe (M - gołębie młode), natomiast cyfra np: 1 oznacza numer lotu)
 8. Nie korzystamy z opcji Thumbnail (nic nie wybieramy ani dodajemy).
 9. Poniżej widzimy okno Sugerowana lokalizacja (jest to katalog na serwerze w którym byliśmy ostatnio i gdzie zamierzamy wysłać plik).
  Można sprawdzić lub zmienić miejsce docelowe wysyłanego pliku klikając w listę rozwijaną.
 10. Następnie mamy bardzo istotne okno "Nazwa pliku" którą należy wpisać i po której będziemy identyfikować plik.Dla list konkursowych należy Nazwę pliku podać zgodnie ze wzorcem:- listy oddziałowa: Lista konkursowa nr 1/2010 - Oddziałowa - Kalisz ( lista konkursowa NR/ROK  - Oddziałowa - MIEJSCOWOŚĆ)
  - listy sekcyjna: Lista konkursowa nr 1/2010 - Sekcja nr 1 - Kalisz ( lista konkursowa NR/ROK  - Sekcji NR - MIEJSCOWOŚĆ)
  - listy rejonowa: Lista konkursowa nr 1/2010 - Rejonowa - Kalisz ( lista konkursowa NR/ROK  - Rejon NR - MIEJSCOWOŚĆ)

 11. W kolejnym dużym oknie "Opis", należy podać koniecznie następujące dane, zgodnie z poniższym wzorcem:
  (dotyczy list konkursowych i potwierdzeń wypuszczenia gołębie)- Oddział Kielce 0171
  - Miejsce wypuszczenia gołębi: Kalisz
  - Data odbytego lotu: 01.05.2011
  - Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi: 17°00'40"-51°52'52"
  - Godzina wypuszczenia gołębi do lotu: 07:30:00 (godzina:minuta:sekunda)
  - Ilość hodowców biorących udział w locie: 126
  - Ilość gołębi wypuszczonych do lotu: 5220
  - Ilość konkursów (baza 1:5): 1044(dodatkowo przy potwierdzeniach wypuszczenia gołębi podajemy)
  - Nazwisko i imię osoby potwierdzającej
  - Numer telefonu osoby potwierdzającej 
 12. W oknie "Krótki opis" nic nie wpisujemy - pozostawiamy puste, gdyż poniżej mamy zaznaczoną opcję "Wygeneruj krótki opis".
 13. Tak powinno wyglądać właściwie wypełniony formularz wysyłanego pliku:
 14. Po wypełnieniu powyższych danych wybieramy na samym dole ikone graficzną document.gif
 15. Następnie naciskamy przycisk "Dodaj plik"
 16. Nastąpi wczytywanie pliku na serwer, które powinno zakończyć się komunikatem jak na poniższym zdjęciu.
 17. Plik został przesłany "Gotowe!". Można obejrzeć plik aktualnie dodany lub dodać kolejny zgodnie z powyższą instrukcją.

Sposób 2

 1. Klikamy na odnośnik "Wyslij do Repozytorium plików", czyli pomijamy pkt.1 do 5 ze Sposobu 1.
  Przechodzimy bezpośrednio do pkt. 6 i kontynuujemy procedurę wysyłania pliku do pkt.17 jak opisano w Sposobie 1.

Jak zmienić opisy lub błędnie przesłane pliki.
1. Postępujemy podobnie jak w przypadku wysyłania plików do Repozytorium plików, a mianowicie odnajdujemy przesłany wcześniej plik (listę konkursową lub potwierdzenie wypuszczenia gołębi) wchodząc do odpowiedniego katalogu, gdzie go zamieściliśmy.
2. Po odnalezieniu pliku w danym katalogu klikamy na jego nazwę (NIE POBIERAMY).
(poniżej przedstawiam zdjęcie jakie opcje się wtedy pojawią)
3. Klikamy w opcję "Popraw / Zmień plik lub jego opis".
4. Następnie pojawi się okno z pełnymi danymi pliku wcześniej przesłanego.
Teraz musimy zdecydować co chcemy zmienić, a można:
- zmienić nadesłany wcześniej plik (wskazujemy nowy z dysku twardego), stary plik zostanie nadpisany nowym (nie będzie kopii starego)
- zmienić sugerowaną lokalizacją (katalog gdzie ma być zapisany plik)
- zmienić nazwę przesłanego pliku (jeśli podano ją wcześniej błędnie)
- zmienić opis do pliku (jeśli były błędy)
5. Po zmianie pliku lub innych danych opisowych wystarczy kliknąć na przycisk "Dodaj plik"
6. Aby skasować pliki z konta Oddziału z danej lokalizacji należy wysłać email z prośbą o ich usinięcie do Administratora Okręgu z podaniem dokładnej lokalizacji pliku(ów) i jego opisu i przyczyny wykasowania.

logo pzhgp

ZARZĄD OKRĘGU WAŁBRZYCH

na lata 2019-2022

PREZES OKRĘGU: Stanisław Danisiewicz (tel.+48 508-242-062)

WICE PREZES DS. FINANSOWYCH: Edward Woźniak (tel. +48 603-099-505)

WICE PREZES DS. ORGANIZACJI LOTÓW: Marek Leśkiewicz (tel. +48 660-791-716)

WICE PREZES DS. GOSPODARCZYCH: Waldemar Wojtowicz (tel. +48 608-630-115)

SEKRETARZ: Krzysztof Muriasz (tel. +48 664-974-228)

CZŁONKOWIE:

 • Stanisław Różycki (tel. +48 796 250 753)
 • Teofil Franasowicz (tel. +48 605 172 311)

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:  Krzysztof Borowiec

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:

 • Andrzej Ostrycharczyk
 • Zdzisław Bujdasz
 • Stanisław Kalinowski
 • Konrad Wójcik

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ: Stanisłw Zagajewski

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ:

 • Zbigniew Stachniuk
 • Sławomir Krocz
 • Ryszard Pietrzak
 • Jan Lozia

  Adres biura Okręgu Wałbrzych i nr konta Okręgu Wałbrzych:
  POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
  OKRĘG WAŁBRZYCH, BURKATÓW 32
  58-114 BURKATÓW
   
  Nr rachunku bankowego:
  83 9527 0007 0051 8068 2000 0001